a
Philip Kerr
Series: Children of the Lamp
The Akhenaten Adventure as P. B. Kerr UK US
Blue Djinn of Babylon as P. B. Kerr UK US
The Cobra of Kathmandu UK US
The Day of the Djinn Warriors as P. B. Kerr UK US